Przewodnik wideo po Office 365

Krótki przewodnik dla społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego celem jest nauka obsługi wybranych aplikacji z pakietu Office 365.

MS Teams MS Stream

Microsoft Teams - narzędzie do pracy zespołowej online


Poznaj możliwości pracy zespołowej za pomocą usługi Microsoft Teams oraz dowiedz się jak uruchomić ją na swoim komputerze.

Uwaga: globalna zmiana hasła w panelu użytkownika skutkuję zmianą hasła do wszystkich usług w sieci AMUNET opartych o konto UAM, w tym hasła dostępowego do eduroam.

Stworzenie zespołu to pierwszy krok, który musisz wykonać by rozpocząć pracę w grupie. Dowiedz się jak to zrobić.

3 minuty
Uwaga: jeżeli jesteś dydaktykiem stwórz swój zespół w oparciu o grupę zajęciową za pomocą Panelu Dydaktycznego.

W Teamsach kanały są miejscem pracy w zespole. Dowiedz w jaki sposób możesz zorganizować pracę zespołu za pomocą kanałów.

2 minuty

Właściwa organizacja spotkań zakłada ich zaplanowanie. Poznaj możliwości Teams w zakresie planowania spotkań.

2 minuty
Uwaga: aby członkowie zespołów utworzonych ręcznie, a nie przez panel dydaktyczny, otrzymywali powiadomienia e-mailem o nadchodzących spotkaniach, konieczna jest zmiana ustawień w systemie, patrz: FAQ Teams - konfiguracja zespołu.

System powiadomień Teams korzysta z poczty Office 365. Dowiedz się jak ustawić przesyłanie poczty na wybrany adres.

1 minuta

Zapoznaj się paskiem kontroli oraz funkcjami dostępnymi podczas spotkań głosowych i wideo.

2 minuty


Microsoft Stream - platforma strumieniowa do publikowania wideo


W tym filmie poznasz zalety platform strumieniowych i dowiesz się dlaczego powinieneś publikować na nich swoje nagrania wideo.

2 minuty

Z tego filmu dowiesz się jak zamieścić i poprawnie skonfigurować swoje nagranie wideo w usłudze MS Stream.

5 minut

Poznaj sposoby udostępniania wideo opublikowanych w MS Stream, w tym na platformie e-learningowej Moodle.

4 minuty