Ogólnouniwersyteckie

Fotografia w nagłówku
SA UAM

Z przyjemnością przekazujemy informację, że podczas IX Zjazdu sprawozdawczo - wyborczego Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który odbył się w Ogrodzie Botanicznym, uczestnicy Zjazdu wybrali nowe władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję, obejmującą lata 2019-2022

Fotografia w nagłówku
redakcja

Dr hab. Michał Jerzy Michałowski wybitny astronom z Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM otrzyma Nagrodę Naukową Miasta Poznania za znalezienie brakującego elementu wybuchających gwiazd za pomocą Poznańskiego Teleskopu Spektroskopowego oraz za odkrycie dużej ilości gazu atomowego w pobliżu...

Fotografia w nagłówku
redakcja

Poznańscy twórcy i naukowcy zostali uhonorowani za wybitne osiągnięcia. Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzymał wybitny astronom, dr hab. Michał Jerzy Michałowski, a Nagrodę Artystyczną - dr Paweł Grobelny, projektant i kurator. Przyznano też kilkanaście stypendiów dla młodych badaczy i...

Fotografia w nagłówku
redakcja

Ruszyły zapisy dla mieszkańców Wielkopolski do udziału w bezpłatnych kursach dostarczających kompetencje potrzebne na rynku pracy. Kursy organizowane są w ramach projektu KOLaboratorium.

Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula

18 czerwca 2019 r., przy ul. Karola Libelta 22 odsłonięta została tablica poświęcona mieszkającym tam kiedyś Profesorom Uniwersytetu Poznańskiego. Uroczystość odbyła się z inicjatywy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Domów Profesorskich oraz Międzyuczelnianego Komitetu Obchodów 100-lecia UP.

Fotografia w nagłówku
Agnieszka Książkiewicz Biuro Prasowe UAM

Po pomnikach-ławeczkach prezentujących założycieli Wszechnicy Piastowskiej przyszedł czas na uhonorowanie studentów. Ławeczka prezentująca studenta i studentkę stanęła przed DS „Hanka” przy al. Niepodległości.

Fotografia w nagłówku
Biuro prasowe

Dla uczczenia 100 lecia utworzenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poznańscy astronomowie postanowili uświetnić tę uroczystość umieszczając swoją Alma Mater po wsze czasy wśród gwiazd. W tym celu skontaktowali się ze swoimi czeskimi kolegami, którzy mają na koncie odkrycia wielu planetoid –...

Fotografia w nagłówku
Fot. Adrian Wykrota

Dziś w westybulu Auli UAM odbył się Senat żałobny po śmierci byłego Rektora prof. Jacka Fisiaka

Fotografia w nagłówku
redakcja

Uff jak gorąco! W Wielkopolsce panuje afrykańskie lato. Nasza Redakcja wybrała się na poszukiwania najchłodniejszego miejsca na całym UAM-ie. W końcu okazało się to bardzo proste. Svalbard jest super!